حراج!

خود هیپنوتیزم صوتی آرامش درون

59,000 تومان 39,900 تومان

هیپنوتیزم صوتی آرامش عمیق درونی یک فایل صوتی است که شما با چندین بار گوش کردن کم کم به آرامش و نشاط و شادی درونی  میرسید. هیپنوتیزم یکی از راه های میان بر برای داشتن یک زندگی آرام و با نشاط هست که روز به روز در جهان در حال گسترش هست.دلیل تاثیر بالای خود هیپنوتیزم صوتی برای ذهن این است که تمام تلقینات در حالت آلفا و خلسه  صورت میگیرید و به همین دلیل ذهن ناخودآگاه مقاومت کمی در برابر تکرار ها از خود نشان میدهد.

توضیحات

متا راز مرجع فایل های خود هیپنوتیزم صوتی در این بخش فایل صوتی خود هیپنوتیزم آرامش درون و ذهن را ارایه داده که مانند همه محصولات دانلودی قبلی خود ،  هیپنوتیزم با روش القا و تلقین به ذهن در حالت آلفا وخلسه صورت میپذیرد
چنانچه لازم میدانید مقاله زیر را که مربوط به فایل خود هیپنوتیزم آرامش درون و ذهن هست را بخوانید

فایل صوتی آرامش درونی

ابتدا قبل از اینکه بخواهیم درباره فایل صوتی هیپنوتیزم توضیحاتی را بدهیم و اثرات آن رو مورد بررسی قرار دهیم لازم است به این نکته اشاره کنیم که در سالهای نه چندان دور انسانها بیشتر به موضوعات فیزیکی و قابل لمس توجه داشتند و به اموری میپرداختند که برای آنها قابل لمس و مملوس تر باشد.
اما در عصر حاضر افراد جوامع مختلف بر این باور رسیده اند که نیرو های نامریی درون بسیار قدرتمند ازنیروهای فیزیکی و قابل لمس میتواند در آرامش و موفقیت آنها تاثیر گذار تر باشد. یعنی بر این نتیجه رسیده اند که خود دیگر ما به مراتب از خود جسمانی ما قدرتمندتر و تایین کننده تر است.

در عصر حاضر برخلاف گذشته کاربرد تکنیک هایی مانند هیپنوتیزم بسیار افزایش یافته است به طوریکه افراد پس از تجربه آن دیگر حاضر نیستند آن را رها کنند و به سبک زندگی قبلی خود بازگردند چرا که با خود هیپنوتیزم  نشاط و شادی  را تجربه میکنند.

علاوه بر هیپنوتیزم که بسیار برای تغییر رفتار های ناخودآگاه موثر است کسانی که وارد دنیای عجیب و مرموز هیپنوتیزم میشوند پس از مدتی کوتاه داشتن آرامش درون و زندگی پرنشاط  دیگر دغدغه اصلی آنها نیست و دوست دارند در این فضای علمی و عرفانی پا را فراتر گذاشته و بیشتر به قدرت های درون و ماورایی خود پی ببرند.

 

قدرت تلقین

یکی از ویژگی های هیپنوتیزم برای افراد این است که تلقین ها و القاهایی که در حالت خواب و بیداری یا همان آلفا (که در مقاله قبل درباره آلفا ذهنی چیست را کامل توضیح دادیم ){خلسه} انجام میشود چندین برابر قدرتمند از حالت عادی است. چرا که ذهن تلقینات را در حالت آلفا شفاف تر و واضح تر میبیند و میپذیرد

خود هیپنوتیزم

با هیپنوتیزم میشود به آرامش درونی مطلق دست یافت.
با تلقیناتی که در هیپنوتیزم رخ میدهد میشود  نشاط وشادی را تجربه کرد.
با خود هیپنوتیزم میتوایند به دنیای درون خود سفر کنید.

فهرست